ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Φ1

       Λιάρος Σωτήριος:  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., 

Πρόεδρος και Διευθύνων  Σύμβουλος της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Φ2

 Πούλος Σεραφείμ: Γεωλόγος, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το Ι.Υ.Μ. / Ι.Τ.Ε.

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Φ3

 Αλεξόπουλος Ιωάννης: Γεωλόγος, Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.             

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 Για τον φορέα Φ1: Στανωτά Ειρήνη-Σπυριδούλα, Γεωλόγος, Μέτοχος & Β.Σ.Δ. της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

 Για τον φορέα Φ2: Πούλος Σεραφείμ, Γεωλόγος, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το Ι..Υ.Μ. / Ι.Τ.Ε.

 Για τον φορέα Φ3: Αλεξόπουλος Ιωάννης, Γεωλόγος, Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

Skip to content