41η Συνάντηση

41η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία:  συζητήθηκαν/διευκρινίστηκαν: α) Ζητήματα αναφορικά με την ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π2.5, Π2.6, Π3.3, Π3.4,Π3.5,

Διαβαστε περισσοτερα

40η Συνάντηση

40η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: έγινε σύνοψη τελευταίων λεπτομερειών σχετικά με την ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π2.5 και Π2.6.

Διαβαστε περισσοτερα

39η Συνάντηση

39η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π4.1 και Π4.3 και  διευκρινίστηκαν ζητήματα που

Διαβαστε περισσοτερα

38η Συνάντηση

38η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία:  συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π4.1 και Π4.4. *Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε

Διαβαστε περισσοτερα

37η Συνάντηση

37η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π3.5 και Π4.2.   *Σημείωση: Η σύσκεψη

Διαβαστε περισσοτερα

36η Συνάντηση

36η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π3.3 και Π3.4.    *Σημείωση: Η σύσκεψη

Διαβαστε περισσοτερα

35η Συνάντηση

35η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: έγινε αποτίμηση της συμμετοχής της Σύμπραξης στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σχεδιασμού και

Διαβαστε περισσοτερα

34η Συνάντηση

34η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν / επιλύθηκαν θέματα και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με τη συμμετοχή της Σύμπραξης

Διαβαστε περισσοτερα

33η Συνάντηση

33η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία:  συζητήθηκαν/διευκρινίστηκαν ζητήματα που αφορούσαν την ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π3.1 και Π3.2.    *Σημείωση:

Διαβαστε περισσοτερα

32η Συνάντηση

32η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του Παραδοτέου Π2.5. *Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με

Διαβαστε περισσοτερα

31η Συνάντηση

31η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π3.3, Π3.4 και Π3.5. *Σημείωση: Η σύσκεψη

Διαβαστε περισσοτερα

30η Συνάντηση

30η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: παρουσιάστηκαν τα τελικά και ολοκληρωμένα Παραδοτέα της ΕΕ-2, πλην του Π2.5, το οποίο

Διαβαστε περισσοτερα

29η Συνάντηση

29η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π4.1 και Π4.2. και επιλύθηκαν ζητήματα αναφορικά

Διαβαστε περισσοτερα

28η Συνάντηση

28η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π3.1 και Π3.2. *Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε

Διαβαστε περισσοτερα

27η Συνάντηση

27η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: έγινε αποτίμηση της συμμετοχής της Σύμπραξης στο 16ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής

Διαβαστε περισσοτερα

26η Συνάντηση

26η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν / επιλύθηκαν θέματα και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με τη συμμετοχή της Σύμπραξης

Διαβαστε περισσοτερα

25η Συνάντηση

25η συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: έγινε αποτίμηση της συμμετοχής της Σύμπραξης στο Marine and Inland Waters Research

Διαβαστε περισσοτερα

24η Συνάντηση

24η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν / επιλύθηκαν θέματα και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με τη συμμετοχή της Σύμπραξης

Διαβαστε περισσοτερα

23η Συνάντηση

23η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν / διευκρινήστηκαν κάποια τελευταία διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν την υποβολή Αιτήματος

Διαβαστε περισσοτερα

22η Συνάντηση

22η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: οριστικοποιήθηκε το πρώτο 10ήμερο (δεκαήμερο) του Νοεμβρίου του 2022 ως το χρονικό

Διαβαστε περισσοτερα

21η Συνάντηση

21η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: αναλύθηκαν και επισημάνθηκαν τα βασικά σημεία του χρονοδιαγράμματος του κάθε Παραδοτέου της

Διαβαστε περισσοτερα

20η Συνάντηση

20η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία συζητήθηκαν: α) οι πραγματοποιηθείσες εργασίες πεδίου (σ.σ. διαδικασίες, αποτελέσματα, προβλήματα κ. λπ.) και

Διαβαστε περισσοτερα

19η Συνάντηση

19η Συνάντηση Δεν ήταν σύσκεψη, αλλά εργασία μελών της ερευνητικής ομάδας στο πεδίο. Οι εν λόγω εργασίες υπαίθρου διήρκησαν απο 17/07/2022 – 24/07/2022, αφορούσαν την ΕΕ-2 και υλοποιήθηκαν σε περιοχές της Πελοπονλησσου (σ.σ. Κοτύχι, Κατάκολο, Κάτω Καβούρι, Σπιάντζα, Μούτελη/εκβολές π. Αλφειού, λίμνη

Διαβαστε περισσοτερα

18η Συνάντηση

18η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: παρουσιάστηκαν τα τελικά και ολοκληρωμένα Παραδοτέα της ΕΕ-1 και συζητήθηκαν οι εργασίες

Διαβαστε περισσοτερα

17η Συνάντηση

17η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των Παραδοτέων Π2.1, Π2.2, Π2.3, Π2.5, Π3.1 και

Διαβαστε περισσοτερα

16η Συνάντηση

16η Συνάντηση Δεν ήταν σύσκεψη, αλλά εργασία μελών της ερευνητικής ομάδας στο πεδίο. Οι εν λόγω εργασίες υπαίθρου διήρκησαν απο 01/07/2022 – 10/07/2022, αφορούσαν την ΕΕ-2 και υλοποιήθηκαν σε περιοχές της Πελοπονλησσου (σ.σ. Κοτύχι, Κατάκολο, Κάτω Καβούρι, Σπιάντζα, Μούτελη/εκβολές π. Αλφειού, λίμνη

Διαβαστε περισσοτερα

15η Συνάντηση

15η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών που εντάσσονται

Διαβαστε περισσοτερα

14η Συνάντηση

14η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών που εντάσσονται

Διαβαστε περισσοτερα

13η Συνάντηση

13η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Γ. Γκιώνη και Α. Ντέρη, κατά την οποία: συζητήθηκαν και επιλύθηκαν θέματα αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών πεδίου (δειγματοληψίες,

Διαβαστε περισσοτερα

12η Συνάντηση

12η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά, Γ. Αλεξανδράκη και Γ. Γκιώνη, κατά την οποία: συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών

Διαβαστε περισσοτερα

11η Συνάντηση

11η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών που εντάσσονται

Διαβαστε περισσοτερα

10η Συνάντηση

10η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη και Ε.-Σ. Στανωτά, κατά την οποία: συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο του παραδοτέου

Διαβαστε περισσοτερα

9η Συνάντηση

9η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη και Ε.-Σ. Στανωτά, κατά την οποία: συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο παραδοτέου

Διαβαστε περισσοτερα

8η Συνάντηση

8η Συνάντηση Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη και Ε.-Σ. Στανωτά, κατά την οποία: επιλύθηκαν ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών του Α’ εξαμήνου του έτους 2022

Διαβαστε περισσοτερα

7η Συνάντηση

7η Συνάντηση           Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος), κατά την οποία: α) Έγινε ανασκόπηση του συνόλου των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του Έργου και β)

Διαβαστε περισσοτερα

6η Συναντηση

6η Συνάντηση        Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη και Ε.-Σ. Στανωτά, κατά την οποία οριστικοποιήθηκαν οι θέσεις εργασίας στο σύνολό τους, έγινε κατ’ αρχήν προγραμματισμός των

Διαβαστε περισσοτερα

5η Συνάντηση

5η Συνάντηση       Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη και Ε.-Σ. Στανωτά, κατά την οποία εξετάστηκε η μέχρι τώρα πρόοδος των εργασιών και οι τυχόν καθυστερήσεις στη

Διαβαστε περισσοτερα

4η Συνάντηση

4η συνάντηση       Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Α. Ντέρη,  Ε.-Σ. Στανωτά, Σ. Σκοβολά και Κ. Σταμάτογλου, κατά την οποία: α) Συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών. β)

Διαβαστε περισσοτερα

3η Συνάντηση

3η Συνάντηση Τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά και Κ. Σταμάτογλου, κατά την οποία εξετάστηκαν η μέχρι τώρα πρόοδος και οι τυχόν καθυστερήσεις συζητήθηκε στο συνολικό οργανόγραμμα

Διαβαστε περισσοτερα

2η Συνάντηση

2η Συνάντηση  Τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά και Κ. Σταμάτογλου, κατά την οποία συζητήθηκε διεξοδικά  το συνολικό οργανόγραμμα (προσλήψεις και καθήκοντα προσωπικού, προμήθειες και σχεδιασμός υλοποίησης

Διαβαστε περισσοτερα

Εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη

Eναρκτήρια Τηλεδιάσκεψη      Εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου, η οποία με βαση το τεχνικό δελτίο απαρτίζεται από τους Υπευθύνους των τριών (3) Φορέων Υλοποίησης (α. Πρόεδρος και Υπεύθυνος του Φορέα 1, ο κ. Σωτήριος Λιάρος, β. Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διαβαστε περισσοτερα
Skip to content