7η Συνάντηση

          Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος), κατά την οποία: α) Έγινε ανασκόπηση του συνόλου των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του Έργου και β) Προγραμματίστηκε η πορεία των εργασιών που θα υλοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (σ.σ. δεύτερο εξάμηνο υλοποίησης του Έργου). 

*Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης αντί δια ζώσης στα γραφεία της εταιρίας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την COVID-19.

Skip to content