41η Συνάντηση

Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία συζητήθηκαν/διευκρινίστηκαν: α) Ζητήματα αναφορικά με την ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π2.5, Π2.6, Π3.3, Π3.4,
Π3.5, Π4.1, Π4.3 και Π4.4 και (β)  Κάποια τελευταία διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν την υποβολή νέου (2ου) Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Παραρτήματος του Έργου και την υποβολή Αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

*Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης αντί δια ζώσης στα γραφεία της εταιρίας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την COVID-19.

 

Skip to content