23η Συνάντηση

Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία: συζητήθηκαν / διευκρινήστηκαν κάποια τελευταία διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν την υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Παραρτήματος του Έργου και την υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.     

*Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης αντί δια ζώσης στα γραφεία της εταιρίας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την COVID-19.

Skip to content