20η Συνάντηση

Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Κ. Καρδιτσά και Γ. Αλεξανδράκη, κατά την οποία συζητήθηκαν: α) οι πραγματοποιηθείσες εργασίες πεδίου (σ.σ. διαδικασίες, αποτελέσματα, προβλήματα κ. λπ.) και β) θέματα που αφορούσαν επιστημονικές δημοσιεύσεις (βλ. κεφάλαιο 2.2 της Έκθεσης Προόδου), στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου Π1.5.               

 

*Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης αντί δια ζώσης στα γραφεία της εταιρίας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την COVID-19.

Skip to content