2η Συνάντηση

 Τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά και Κ. Σταμάτογλου, κατά την οποία συζητήθηκε διεξοδικά  το συνολικό οργανόγραμμα (προσλήψεις και καθήκοντα προσωπικού, προμήθειες και σχεδιασμός υλοποίησης Παραδοτέων).

*Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης αντί δια ζώσης στα γραφεία της εταιρίας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την COVID-19.

Skip to content