13η Συνάντηση

Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου (Σ. Λιάρος – Σ. Πούλος – Ι. Αλεξόπουλος) με τους Ν. Καμπάνη, Ε.-Σ. Στανωτά, Γ. Γκιώνη και Α. Ντέρη, κατά την οποία: συζητήθηκαν και επιλύθηκαν θέματα αναφορικά με την υλοποίηση των εργασιών πεδίου (δειγματοληψίες, πτήσεις UAV, γεωφυσική έρευνα κλπ.) που εντάσσονται στο πλαίσιο των απαιτούμενων εργασιών που σχετίζονται με το παραδοτέο Π.2.1.

*Σημείωση: Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης αντί δια ζώσης στα γραφεία της εταιρίας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την COVID-19.

Skip to content