8η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - PATRAS IQ (PATRAS INNOVATION QUEST)

 Κατά το χρονικό διάστημα 25-27/11/2023 διοργανώθηκε η  «8η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – PATRAS IQ (PATRAS INNOVATION QUEST), η οποία έλαβε χώρα στους χώρους του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών  στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2023, διοργανώθηκε και συγχραματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Πανεπίστημιο Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαίας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Εργαλείο Λήψης Απόφασης Μέτρων για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης και των Ακραίων Κυματικών Επεισοδίων στην Παράκτια Ζώνη, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή», του Υπυργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  (Τομέας Προτεραιότητας Έργου: “Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη”), η Σύμπραξη  «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ»  παρουσίασε το εργαλείο. Η Σύμπραξη του Έργου  εκπροσωπήθηκε στην Έκθεση από τους:  κο Σωτήριο ΛιάροΠρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και Συντονιστή του Έργου, κο Σεραφείμ Πούλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.                                                                              

Κατά το χρονικό διάστημα 03-07/09/2023 διοργανώθηκε το 29ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιβαλλοντικής και Μηχανικής Γεωφυσικής / 29th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (NSG2023). Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημόνων και Μηχανικών. Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου ήταν το Εδιμβούργο της Σκωτίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Εργαλείο Λήψης Απόφασης Μέτρων για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης και των Ακραίων Κυματικών Επεισοδίων στην Παράκτια Ζώνη, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή», του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Τομέας Προτεραιότητας Έργου: “Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη”), η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε την εξής εργασία:

 • “A Geophysical Study of Central Kyparissiakos Gulf Coastal Dune Field (Ionian Sea, Greece)”

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τους:

 • κο Ιωάννη Αλεξόπουλο, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γεωλόγος-Γεωφυσικός
 • κα Γεωργία Μήτσικα, Γεωλόγος ΕΚΠΑ, M.Sc.

Η εργασία έχει συμπεριληφθεί/δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα 24-27/05/2023 διοργανώθηκε το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων / 2nd International Conference: DESIGN AND MANAGEMENT OF PORT, COASTAL AND OFFSHORE WORKS. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανικής και Ναυτιλιακών Έργων), σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Εργαστήριο Λιμενικών Έργων), τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Πρόσδεσης) και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής). Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου ήταν το Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Εργαλείο Λήψης Απόφασης Μέτρων για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης και των Ακραίων Κυματικών Επεισοδίων στην Παράκτια Ζώνη, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή», του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Τομέας Προτεραιότητας Έργου: “Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη”), η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε τις εξής εργασίες:

 • “Decision-Making Tool for Mitigation of the Coastal Erosion and Extreme Wave Impacts in the Coastal Zone, in the context of Climate Change”
 • “Spatial Delimitation of the Coastal Zone in the Context of Evaluating Environmental Impacts of Artificial Constructions.”
 • “Wave Regime and Shoreline Evolution of the Coastal Front of Kymi (Euboia)”
 • “Ground Penetrating Radar for Inspecting the Core and Base of Coastal Sand Dunes”

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τους:

 • κο Σωτήριο Λιάρο, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και Συντονιστή του Έργου
 • κο Σεραφείμ Πούλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
 • κο Γεώργιο Αλεξανδράκη, Ερευνητής (ΙΤΕ) και Μέλος της Ομάδας του Έργου
 • κα Ειρήνη-Σπυριδούλα Στανωτά, Μέτοχος & Β.Σ.Δ. της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου

Οι εργασίες έχουν συμπεριληφθεί/δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα 17-19/10/2022 διοργανώθηκε το 16ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας /  16th International Congress of the Geological Society of Greece. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και διεξήχθη στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Θέμα του Συνεδρίου ήταν το “Our Earth, Our Home” και αφορούσε την υπενθύμιση ότι η κατανόηση των διεργασιών που συμβαίνουν στη γη και μέσα στη γη, καθώς και η αλληλεπίδραση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι το κλειδί για την προστασία τόσο του πολιτισμού μας όσο και του πλανήτη μας. Η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε την εργασία:

 • “ILIDA-KIT tool: First results of near surface geophysical investigation techniques for successful management of coastal erosion”

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τους:

 • κο Σεραφείμ Πούλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
 • κο Ιωάννη Αλεξόπουλο, Eπίκουρο Καθηγητή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Έργου για το ΕΚΠΑ
 • κα Κατερίνα Καρδιτσά, Επίκουρη Καθηγήτρια, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Μέλος της Ομάδας του Έργου  

Η εργασία έχει συμπεριληφθεί/δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα 24-26/11/2022 διοργανώθηκε το Συνέδριο με θέμα «22 χρόνια Γεωγραφίες: Κρίσεις, Αντιστάσεις, Προοπτικές» (με αφορμή την έκδοση του 40ου τεύχους και των 22 χρόνων έκδοσης) υπό την αιγίδα του περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τόπος διεξαγωγής του Συμποσίου ήταν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε την εξής εργασία:

 • “Temperature current trends for Araxos and Ierapetra coastal regions, as indicators of future sea level rise”

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τον:

 • κα Κατερίνα Καρδιτσά, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Μέλος της Ομάδας του Έργου  
 • κα Μαργαρίτου Ιωάννα – Ειρήνη, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΕΑΠ, M.Sc.

Η εργασία έχει θα συμπεριληφθεί/δημοσιευτεί στο Τεύχος 40 του Περιοδικού «ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ», το οποίο βρίσκεται υπό έκδοση.

Κατά το χρονικό διάστημα 16-19/09/2022 διοργανώθηκε το Marine and Inland Waters Research Symposium 2022 / Συμπόσιο Έρευνας Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων 2022 υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τόπος διεξαγωγής του Συμποσίου ήταν το Συνεδριακό Κέντρο AKS Porto Heli Conference. Η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε τις εξής εργασίες:

 • Nearshore hydrodynamic processes related to shoreline retreat due to seal level rise induced by climate change, along the northern coast of Messiniakos gulf (Ionian Sea)
 • Estimates for beach retreat in eight pocket beaches of the SW Messinia (Ionian Sea, Greece).
 • Temperature current trends for Araxos and Ierapetra coastal regions, as indicators of future sea level rise.

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Συμπόσιο από τους:

 • κο Σεραφείμ Πούλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
 • κα Κατερίνα Καρδιτσά, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Μέλος της Ομάδας του Έργου  

Οι εργασίες έχουν συμπεριληφθεί/δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συμποσίου.

Κατά το χρονικό διάστημα 06-08/06/2022 διοργανώθηκε το THALASSA 2022 υπό την αιγίδα του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία. Τόπος διεξαγωγής του Συμποσίου ήταν το ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα της Κύπρου. Η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε την εξής εργασία:

 • Sea Level Rise due to Climate Change: The case of the Greek Coast

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Συμπόσιο από τον:

 • κο Σεραφείμ Πούλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου

Η εργασία έχει συμπεριληφθεί/δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συμποσίου.

Διοργανώθηκε στις 31/03/2022 με θέμα: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – CLIMPACT υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τόπος διεξαγωγής του Φόρουμ ήταν ο Υδροβιολογικός Σταθμός της Ρόδου. Η Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΙΤΕ – ΕΚΠΑ» παρουσίασε μέρος του ‘Εργου, στο πλαίσιο ομιλίας που έδωσε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, ως τμήμα των εργασιών της Θεματικής Ενότητας 1: «Θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Η Σύμπραξη του Έργου εκπροσωπήθηκε στο Φόρουμ από τον:

κο Σεραφείμ Πούλο, Καθηγητή ΕΚΠΑ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με το ΙΤΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο