Ερευνώ-Καινοτομώ -Δημιουργώ

Εργαλείο λήψης απόφασης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και των ακραιών κυματικών επεισοδίων στη παράκτια ζώνη στο πλαίσιο της προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή.

συνεργαζομενοι φορεισ

Leverage your business to new heights with full human resources management control

Hoopi focuses on the important things and improves HR processes and decisions from hiring to retiring, using an interface that is user-friendly and easy to use.

Recruiting & Onboarding

Monitor the recruiting process
from searching to hiring

Fully Integrated

Complete set of integrated

features for success

Employee Management

Engage with your employees

to create a better HR process

Built for Scalability

HR platform for small to large business, with the power to grow with your company

Putting employees first while helping your business growth

Take a quick look at the Hoopi HR platform

Play Video

What else can Hoopi
do for you?

Trusted worldwide and used in over 450 known leading brands and businesses

“Hiring new employees is a long process, and you need a trusted friend to help you with that. Hoopi is an amazing HR management platform that will help you from the get-go.”

Geneva Dean, VP HR GTECH

Improve HR processes with complete HR service automation

Get an interactive demo of all the Hoopi features and abilities. We are here to assist and guide you throughout the process.

© copyright Hoopi 2021

Skip to content